โปรโมชั่น Super joker สิ้นสุดแล้ว

หวยซูเปอร์โจ๊กเกอร์ (หวยแจ็กพอต) ทายผลหวยโจ๊กเกอร์ ลุ้นรับสูงสุด 1 ล้านบาท ยิ่งมีเหรียญเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์มาก 1 เหรียญลุ้นได้ 1 ครั้ง ผู้โชคดีคนต่อไป อาจเป็นคุณ!!

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนมกราคม 2565

ผู้โชคดีคนที่ 109 ได้แก่ laxxx123 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 3 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 110 ได้แก่ mxxxx95 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 7 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 111 ได้แก่ vaxxxte ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 7 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 112 ได้แก่ sixxx01 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 8 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 113 ได้แก่ akxxxxx124 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 11 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 114 ได้แก่ rojxxxxx11 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 13 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 115 ได้แก่ moxxxxx23 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 17 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 116 ได้แก่ kaxxxxx6 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 19 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 117 ได้แก่ Phxxxxx11 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 20 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 118 ได้แก่ 098xxxxx20 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 119 ได้แก่ 1axxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 25 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 120 ได้แก่ Boxxxxxxrn ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 28 มกราคม 2565 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนธันวาคม 2564

ผู้โชคดีคนที่ 92 ได้แก่ 062xxxxx88 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 93 ได้แก่ 11xxxx07 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 94 ได้แก่ Chaxxxxkorn ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 4 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 95 ได้แก่ lexxxyy ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 7 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 96 ได้แก่ Aodxxxx11 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 7 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 97 ได้แก่ Nitxxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 8 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 98 ได้แก่ 555xxx555 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 10 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 99 ได้แก่ bamxxxxx12 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 13 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 100 ได้แก่ 087xxxxx49 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 15 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 101 ได้แก่ 065xxxxx43 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 18 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 102 ได้แก่ wixxxxxx12 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 21 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 103 ได้แก่ sixxx04 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 23 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 104 ได้แก่ ronxxx52 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 26 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 105 ได้แก่ raxxxx53 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 26 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 106 ได้แก่ apixxxxxx45 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 107 ได้แก่ Vaxxxxx234 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 108 ได้แก่ sirixxxxx82 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนพฤศจิกายน 2564

ผู้โชคดีคนที่ 74 ได้แก่ poxxxx29 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 75 ได้แก่ wweexxxxat ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 76 ได้แก่ sineexxxx65 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 77 ได้แก่ seexxxgs ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 78 ได้แก่ kikxxxx112 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 79 ได้แก่ Nopxxx99 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 80 ได้แก่ maxxxx04 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 81 ได้แก่ seegxxxs ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 82 ได้แก่ fongxxxxxx5584 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 83 ได้แก่ Airxxxx51 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 84 ได้แก่ bornxxxxway ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 85 ได้แก่ maxxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 86 ได้แก่ paxxxx12 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 87 ได้แก่ caxxxx26 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 50,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 88 ได้แก่ naxxx23 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 50,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 89 ได้แก่ Thxxxx25 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 90 ได้แก่ maexxxxx28 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 91 ได้แก่ Nongxxxx41 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนตุลาคม 2564

ผู้โชคดีคนที่ 60 ได้แก่ Loxxxxt ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 61 ได้แก่ Mayxxxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 62 ได้แก่ Paxxxt ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 6 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 63 ได้แก่ 086xxxxh ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 64 ได้แก่ Ratxxxx1 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 11 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 65 ได้แก่ Nexxx35 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 66 ได้แก่ Anxxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 16 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 67 ได้แก่ rungxxxx13 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 18 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 68 ได้แก่ Putxxx81 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 20 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 69 ได้แก่ Naxxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 23 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 70 ได้แก่ Kran789 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 25 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 71 ได้แก่ nongxxxxxxx571 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 25 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 72 ได้แก่ bbxxx6 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 26 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 73 ได้แก่ sakxxx34 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 29 ตุลาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนกันยายน 2564

ผู้โชคดีคนที่ 50 ได้แก่ axxxat ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 3 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 51 ได้แก่ Kwxxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 6 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 52 ได้แก่ Eaxxxn ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 53 ได้แก่ 095xxx6 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 13 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 54 ได้แก่ Krixxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 16 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 55 ได้แก่ Numxxn ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 19 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 56 ได้แก่ Panxx55 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 21 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 57 ได้แก่ 12xxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 25 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 58 ได้แก่ 086xxx5 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 27 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 59 ได้แก่ 092xxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 30 กันยายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนสิงหาคม 2564

ผู้โชคดีคนที่ 41 ได้แก่ Yanxxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 3 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 42 ได้แก่ Kaxxxxh ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 7 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 43 ได้แก่ Karxxx1 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 44 ได้แก่ 068xxx5 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 12 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 45 ได้แก่ 082xxx2 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 250,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 45 ได้แก่ Fonxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 250,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 46 ได้แก่ 1koxxx1 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 19 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 47 ได้แก่ Pnexx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 48 ได้แก่ Soxxx5 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 27 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 500,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 49 ได้แก่ 087xxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 30 สิงหาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนกรกฎาคม 2564

ผู้โชคดีคนที่ 32 ได้แก่ Saruxxxd ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 33 ได้แก่ w085xxx4 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 34 ได้แก่ pluxxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 233,333 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 34 ได้แก่ 062xxx46 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 233,333 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 34 ได้แก่ fruxxxd ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 233,333 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 35 ได้แก่ wannxxx5 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 36 ได้แก่ arixxx55 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 500,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 37 ได้แก่ vipxxx6 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 38 ได้แก่ 065xxx7 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 500,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 39 ได้แก่ 185xxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 40 ได้แก่ 1paxxx2 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนมิถุนายน 2564

ผู้โชคดีคนที่ 25 ได้แก่ Teexxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล1,000,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 26 ได้แก่ mygxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล 700,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 27 ได้แก่ Thaxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 18 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 28 ได้แก่ Plaxxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 28 ได้แก่ Wattxxx5 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 29 ได้แก่ luckxxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 24 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 30 ได้แก่ dungxxx0 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 28 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 31 ได้แก่ Honxxx4 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 30 มิถุนายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนพฤษภาคม 2564

ผู้โชคดีคนที่ 20 ได้แก่ p092xxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 21 ได้แก่ Vipxxxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 21 ได้แก่ 095xxx2 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 22 ได้แก่ sakxxx5 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 600,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 23 ได้แก่ Mucxxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 600,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 24 ได้แก่ 063xxxx1 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 233,333 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 24 ได้แก่ Sorxxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 233,333 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 24 ได้แก่ Soxxxi ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 รับเงินรางวัล 233,333 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนเมษายน 2564

ผู้โชคดีคนที่ 13 ได้แก่ 093xxxx5 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 3 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 175,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 13 ได้แก่ Noixxxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 3 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 175,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 13 ได้แก่ Lawixxxxs ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 3 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 175,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 13 ได้แก่ Minxxxx6 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 3 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 175,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 14 ได้แก่ Buaxxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 14 ได้แก่ Saiixxxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 9 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 15 ได้แก่ Porxxx6 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 14 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 500,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 16 ได้แก่ Pijxxxxa ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 18 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 16 ได้แก่ 1choxxxi ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 18 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 17 ได้แก่ Vipxxxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 19 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 18 ได้แก่ 0624xxx6 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 26 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 350,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 18 ได้แก่ Namxxx2 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 26 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 350,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 19 ได้แก่ pplxxx8 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 30 เมษายน 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนมีนาคม 2564

ผู้โชคดีคนที่ 7 ได้แก่ Nixxxxx7 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 6 มีนาคม 2564 รับเงินรางวัล 600,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 8 ได้แก่ Yodxxxx2 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 13 มีนาคม 2564 รับเงินรางวัล 700,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 9 ได้แก่ Nooxxxx9 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 16 มีนาคม 2564 รับเงินรางวัล 300,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 10 ได้แก่ Wasxxx3 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 21 มีนาคม 2564 รับเงินรางวัล 250,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 11 ได้แก่ Nonxxxx0 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 21 มีนาคม 2564 รับเงินรางวัล 250,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 12 ได้แก่ Yxxxxx26 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 27 มีนาคม 2564 รับเงินรางวัล 600,000 บาท

รวมผู้โชคดีถูกรางวัลแจ็กพอต เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ผู้โชคดีคนที่ 1 ได้แก่ Jixxx29 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินรางวัล 800,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 2 ได้แก่ 091xxxxx77 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินรางวัล 500,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 3 ได้แก่ 081xxxxx65 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 4 ได้แก่ Tixxxx34 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินรางวัล 600,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 5 ได้แก่ Boxxxx7 ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินรางวัล 400,000 บาท

ผู้โชคดีคนที่ 6 ได้แก่ Paxxxxm ถูกรางวัลแจ็กพอต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับเงินรางวัล 100,000 บาท

มาทำความรู้จัก ซูเปอร์คอยน์ และซูเปอร์โจ๊กเกอร์กัน

ซูเปอร์คอยน์ (Super Coin) คืออะไร

ซูเปอร์คอยน์ คือเหรียญที่ผู้เล่นจะได้รับจากการแทงหวยชนิดต่างๆ ผู้เล่นสามารถใช้เหรียญซูเปอร์คอยน์ที่ได้มา นำมาแทงผลหวยโจ๊กเกอร์ 6 หลัก เพื่อลุ้นรับรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท ทุกวัน ตามเวลาประกาศผลหวยโจ๊กเกอร์

เหรียญซูเปอร์คอยน์ ที่ได้มาจะมีเวลาหมดอายุทุกสิ้นเดือน เมื่อถึงสิ้นเดือนหากผู้เล่นยังไม่ได้ใช้งาน เหรียญซูเปอร์คอยน์ของเดือนปัจจุบันที่เหลืออยู่จะถูกปรับให้เหลือ 0 ส่วนเหรียญซูเปอร์คอยน์ ที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ของเดือนปัจจุบันจะถูกนับเป็นเหรียญซูเปอร์คอยน์ของเดือนหน้า และหมดอายุในสิ้นเดือนถัดไปแทน

 • เหรียญซูเปอร์คอยน์ จะได้จากการแทงหวยชนิดต่างๆ ตามอัตราดังนี้
 1. ทุกการแทง หวยยี่กี และซูเปอร์ยี่กี 80 บาท/โพย ท่านจะได้รับเหรียญซูเปอร์คอยน์ 1 เหรียญ
 2. ทุกการแทง หวยรัฐบาลไทย 300 บาท/โพย ท่านจะได้รับเหรียญซูเปอร์คอยน์ 1 เหรียญ
 3. ทุกการแทง หวยฮานอย ฮานอยพิเศษ ฮานอย VIP หวยลาว หวยมาเลย์ หวยโจ๊กเกอร์ หวยธ.ก.ส หวยออมสิน 160 บาท/โพย ท่านจะได้รับเหรียญซูเปอร์คอยน์ 1 เหรียญ
 4. ทุกการแทง หวยหุ้นไทย และหวยหุ้นต่างประเทศ 180 บาท/โพย ท่านจะได้รับเหรียญซูเปอร์คอยน์ 1 เหรียญ
 • ในการรับเหรียญซูเปอร์คอยน์ 1 เหรียญ ผู้เล่นจะต้องเล่นให้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดใน 1 โพยเท่านั้น ไม่สามารถนำยอด 2 โพยมารวมกันเพื่อรับเหรียญซูเปอร์คอยน์ได้
 • เหรียญซูเปอร์คอยน์ หมดอายุทุกสิ้นเดือน หากไม่ได้ใช้งานจะถูกปรับเป็น 0
 • เหรียญซูเปอร์คอยน์ ที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ในเดือนปัจจุบันจะถูกนับเป็น เหรียญซูเปอร์คอยน์ของเดือนหน้า และหมดอายุในสิ้นเดือนถัดไปแทน
 • ทั้งนี้ผู้เล่นจะได้รับ เหรียญซูเปอร์คอยน์ เมื่อหวยที่แทงได้ออกผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากมีการคืนโพย จะไม่ได้รับ เหรียญซูเปอร์คอยน์

วิธีดูเหรียญซูเปอร์คอยน์

 • เลือกเมนูกระเป๋า
 • คลิกปุ่ม ยอด SC จะมีรายการรับเหรียญซูเปอร์คอยน์จากการเล่นหวยทุกหวยที่ผู้เล่นได้รับ และยอดใช้งานซูเปอร์คอยน์ เช่น ใช้แทง Super Joker หากผู้เล่นมีการแทงไว้
 • ยอดเหรียญซูเปอร์คอยน์ จะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ เดือนนี้ และเดือนหน้า โดยซูเปอร์คอยน์ของเดือนนี้ จะหมดอายุภายในสิ้นเดือนปัจจุบัน ส่วนซูเปอร์คอยเดือนหน้าจะหมดอายุภายในสิ้นเดือนถัดไป และสามารถนำมาใช้แทงในเดือนปัจจุบันได้เลย

ซูเปอร์โจ๊กเกอร์

ซูเปอร์โจ๊กเกอร์ หรือ แจ็คพอตโจ๊กเกอร์ ผู้เล่นสามารถใช้เหรียญซูเปอร์คอยน์ที่ได้มา นำมาแทงผลหวยโจ๊กเกอร์ 6 หลัก เพื่อลุ้นรับรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท ทุกวัน ตามเวลาประกาศผลหวยโจ๊กเกอร์

 • ใช้เหรียญซูเปอร์คอยน์ 1 เหรียญ ในการแทงเลข 1 ชุด (6 หลัก) ไม่สามารถแทงมากกว่า 1 เหรียญซูเปอร์คอยน์ ต่อการแทงเลขชุดนึงได้
 • ผู้เล่นไม่สามารถแทงเลขชุดเดิม ได้ในงวดการแทงเดียวกัน ทั้งในโพยเดียวกันหรือคนละโพย เช่น ถ้าแทงเลข 123456 แล้วในงวดนี้ จะไม่สามารถเลือกแทงเลข 123456 ในงวดเดียวกันได้อีก
 • เงินรางวัลต่อ 1 งวด คือ 100,000 บาท หากไม่มีผู้เล่นถูกรางวัลในงวดแรก งวดที่สองเงินรางวัลจะเพิ่มเป็น 200,000 บาท หากไม่มีผู้เล่นถูกรางวัล จะทำการทบครั้งละ 100,000 บาท จนถึง 1,000,000 บาท
 • หากครบทั้ง 10 งวด ยังไม่มีผู้เล่นถูกรางวัล เงินรางวัลจะสิ้นสุดที่ 1,000,000 บาท จนมีผู้เล่นถูกรางวัล เมื่อมีผู้เล่นถูกรางวัลแล้ว เงินรางวัลจะเริ่มใหม่ที่ 100,000 บาท อีกครั้ง
 • ผู้เล่นต้องถูกรางวัลผลหวยโจ๊กเกอร์ทั้ง 6 หลักเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
 • หากมีผู้เล่นถูกรางวัล ระบบทำทำการปรับเครดิตเข้ากระเป๋าในยูสเซอร์ของผู้เล่นอัตโนมัติ
 • กรณีที่มีผู้เล่นถูกรางวัลมากกว่า 1 คน ในงวดนั้นๆ ระบบจะทำการหารเงินรางวัลตามจำนวนผู้เล่นที่ถูกรางวัล
 • ผู้เล่นสามารถคืนโพยได้ก่อนเวลาปิดรับแทง
 • อัตราจ่ายและการได้รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันเวลาเปิดรับแทง

 • เปิดรับแทงทุกวัน เวลา 01.00 น.

วันเวลาปิดรับแทง

 • วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ปิดรับแทงเวลา 24.00 น.
 • วันอาทิตย์ ปิดรับแทงเวลา 18.00 น.

วันเวลาประกาศผลรางวัล

 • วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ประกาศผลรางวัลเวลา 03.30 น.
 • วันอาทิตย์ ประกาศผลรางวัลเวลา 20.30 น.

ติดตามการออกผลรางวัลได้ที่

สรุป

หวยซูเปอร์โจ๊กเกอร์ (หวยแจ็คพอต) หากผู้เล่นมีเหรียญเยอะ ยิ่งมีสิทธิ์มาก สมัครเล่น รับเหรียญซูเปอร์คอยน์ 1 ล้านอาจเป็นของคุณ